คลองเตยติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในพื้นที่ต่อเนื่อง

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 30 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

คลองเตย ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด พร้อมคุมเข้มมาตรการการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

         (30 ก.ค. 63) นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลตรวจติดตามและรายงานผลความคืบหน้าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด พร้อมคุมเข้มมาตรการการป้องกันของทางคอนโด One-X สุขุมวิท 26 กรณีลูกสาวอุปทูตซูดานเข้าพัก ดังนี้


                 1. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร (สปคม.กทม.) ดำเนินการเก็บตัวอย่างทางชีวนิรภัย (โควิด-19) โดยรถเก็บตัวอย่างพระราชทาน ซึ่งเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกของผู้พักอาศัยในคอนโด เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63 จำนวน 267 ราย และวันที่ 16 ก.ค 63 จำนวน 97 ราย รวมทั้งสิ้น 364 ราย ทั้งนี้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ผลเป็นลบทั้งหมด
                 2. คอนโด One-X ยังคงรักษามาตรการในการควบคุมป้องกัน ดังนี้
                     - ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยทำการกักตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน ในที่พัก (Home quarantine) เพื่อสังเกตอาการและลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย แม้ผู้พักอาศัยจะทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นลบแล้วก็ตาม (ครบระยะเวลาการเฝ้าสังเกตอาการ วันที่ 30 ก.ค. 63) ทั้งนี้ไม่พบผู้มีอาการต้องสงสัย
                     - จัดให้แม่บ้านทำความสะอาดตามจุดสัมผัสร่วม เช่น ลิฟท์ ประตู ทางเดินพื้นที่ส่วนกลาง เป็นประจำทุก 1 ชั่วโมง
                 3. สำนักงานเขตคลองเตย จัดเก็บขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย/กระดาษทิชชู) ของผู้พักอาศัยในคอนโด พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งขยะดังกล่าวยังศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เพื่อกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป

อัลบั้มภาพ