เขตบางกอกใหญ่ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานประกอบการในพื้นที่เขต

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 7 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 

เขตบางกอกใหญ่ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานประกอบการในพื้นที่เขต


วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผอ.เขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ พร้อมกวดขัน และตรวจสอบสถานประกอบการ ประเภท
➡สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ
➡ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม 
➡ตลาด
➡ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี
ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


>>โดยชี้แจงทำความเข้าใจ เน้นย้ำให้มีมาตรการเข้มงวดในการ 
✅เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างตนเองและผู้อื่น 
✅มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์บริการ
✅สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
✅จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ
✅สำหรับผู้ที่มาใช้บริการต้องสแกน QR Code ในการ Check in - Check out ก่อนและหลังเข้ารับบริการ ผ่านแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" เพื่อช่วยในการติดตามความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


>>พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ตามเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

อัลบั้มภาพ