บางซื่อ ต้านภัยโควิด ส่งมอบความห่วงใยให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

เผยแพร่โดย : GooGai สารสนเทศ | 19 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

บางซื่อ ต้านภัยCOVID-19 ส่งมอบความห่วงใยให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางทิพวรรณ์  เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ มอบหมายหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดเจ้าหน้าที่ส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural Disinfectant) รอบ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักอนามัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในชุมชนทั้ง 5 แห่ง เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในบริเวณภายนอก - ภายในศูนย์ฯ ให้มีความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID- 19)  พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค