หยุดยาว 4 วัน เขตคลองเตยการ์ดไม่ตกตรวจเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ของสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 5

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 28 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

หยุดยาว 4 วัน เขตคลองเตยการ์ดไม่ตกตรวจเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ของสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 5

          คืนวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 63 นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายนายธัธชโรจน์ บุญส่ง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดแก่ผู้ประกอบการสถานบริการ สถานที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตคลองเตย โดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 12) ลงวัที่ 30 มิถุนายน 2563 อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้มีมาตรการเข้มงวด ดังนี้
                (1) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการก่อนเข้าและออกจากสถานประกอบการ โดยใช้แอปพลิเคชั่น/แพลตฟอร์มที่ทางราชการกำหนด (ไทยชนะ)
                (2) จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้นก่อนเข้าสถานประกอบการ
                (3) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
                (4) มีการควบคุม/จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่ให้เกิดความแออัด (โดยคิดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ  1 คน)
                (5) มีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามหลัก Social distancing
                (6) มีการทำความสะอาดสถานประกอบการ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
                (7) กำชับให้เปิดดำเนินการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด (ไม่เกิน 24.00 น.) อย่างเคร่งครัด

          ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เขตคลองเตย ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่พบผู้ฝ่าฝืน พร้อมยินดีปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมนี้สำนักงานเขตคลองเตยจะได้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศกรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ