เขตบางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 22 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

>> วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสา สน.บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18) ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

>>พร้อมกวดขัน และตรวจสอบสถานประกอบการ ประเภทร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

>>โดยชี้แจงทำความเข้าใจ เน้นย้ำให้มีมาตรการเข้มงวดในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างตนเองและผู้อื่น มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

>>จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ สำหรับผู้ที่มาใช้บริการต้องสแกน QR Code ในการ Check in - Check out ก่อนและหลังเข้ารับบริการ ผ่านแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" เพื่อช่วยในการติดตามความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

>>ทั้งนี้ได้แจกแอลกอฮอล์เจลพร้อมหน้ากากอนามัย และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ตามเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

>>เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อัลบั้มภาพ