กทม.เข้มป้องกันโควิดการเกณฑ์ทหาร

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 29 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

         กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานต่างๆ ร่วมอำนวยความสะดวกในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563  ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด  มีการคัดกรองโรคและจัดสถานที่รองรับเฉพาะกลุ่มเสี่ยง จำกัดจำนวนผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกในแต่ละวัน การเข้มงวดในมาตรการรักษาระยะห่าง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ก่อนและหลังการตรวจเลือกในทุกวัน การใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เป็นต้น เพื่อป้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ทุ่งครุตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกิน63_NewNormal_ปลอดภัยไร้COVID-19

         วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ และคณะผู้บริหาร สำนักงานเขตทุ่งครุ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ จากฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ในการอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย อำนวยการจราจร ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆ ณ วัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

         สำหรับการตรวจเลือกทหารในครั้งนี้ สัสดี เขตทุ่งครุ ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทุ่งครุ และศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้ จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่งกาย ของเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการตรวจเลือก ก่อนเข้าพื้นที่ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เข้ารับการตรวจเลือก และญาติผู้เข้ารับการตรวจเลือก สวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน ตั้งจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จำกัดจำนวนผู้เข้าในบริเวณที่ตรวจเลือก จัดเว้นระยะห่างในการนั่งอย่างน้อยคนละ 1 เมตร  จัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้เข้ารับการตรวจเลือก และจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับพักคอยของญาติผู้เข้ารับการตรวจเลือก

        ทั้งนี้ เขตทุ่งครุได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2563 ในวันที่ 27 และ 29 กรกฎาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในปีนี้ไม่มีการจับสลากทั้งสองวัน เนื่องจากมีผู้ร้องขอเข้ากองประจำการครบตามจำนวนที่ฝ่ายทหารต้องการ

บึงกุ่มตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมนางสาวปัณณ์ฐนิต ปรางค์ชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ วัดพิชัย เขตบึงกุ่ม ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ ตั้งจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จำกัดจำนวนผู้เข้าในบริเวณที่ตรวจเลือก จัดเว้นระยะห่างในการนั่งไม่ต่ำกว่า 1-2 เมตร

บางเขนตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกิน
          วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เขตและหน่วยงานทหาร และสัสดีเขต ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2563 เขตบางเขน โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

บางซื่อตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2563

          วันพุธที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 08.00 น. นางทิพย์วรรณ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมด้วย นายชัยชวัชร์ เกตุธิติวิรัชต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางซื่อ และพันโทสุรงควัชร์ มณีศิลป์ สัสดีเขตบางซื่อ ร่วมตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตบางซื่อ ณ ลานหน้าสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายธวัชชัย จันทร์เส หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขตบางซื่อ และเจ้าหน้าที่ให้การดูแลด้านมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างในการเข้าแถว

ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ
          วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น.-14.30 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล คัดกรองสุขภาพแก่ประชาชนทั้วไปและตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)ในการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ณ วัดทุ่งครุ เเขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน

         วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน ออกหน่วยปฐมพยาบาล และตรวจวัดอุณหภูมิในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ร่วมกับสัสดี เขตบางเขน ณ ศูนย์เยาวชนเขตบางเขน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จนเสร็จสิ้นภารกิจ

 

อัลบั้มภาพ