พระนครตรวจตลาด แนะผู้ซื้อ-ผู้ขาย ล้างมือบ่อยๆ ป้องกันโควิด-19

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 22 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

เขตพระนครตรวจตลาด แนะผู้ซื้อ-ผู้ขาย ล้างมือบ่อยๆ ป้องกันโควิด-19

         วันนี้ (22พ.ค.63) นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตลาดดอกไม้ยอดพิมาน ปากคลองตลาด แนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้ค้า พนักงานตลาด และผู้บริโภคให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นอย่างดี พร้อมเน้นให้ทุกคนปฏิบัติตามข้อแนะนำ โดยให้เจ้าของตลาดจัดให้มี จุดคัดกรองพ่อค้า แม่ค้า ผู้บริโภค เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา รักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร และจัดจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ดูแลสถานที่ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณพื้น ทางเดิน แผงจำหน่ายสินค้าอย่างน้อยวันละครั้ง และ จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เช่น เสียงตามสาย บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง จากนั้น ผู้อำนวยการเขตพระนคร ได้มอบอ่างล้างมือเท้าเหยียบและสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งสนับสนุนโดย (สสส.) และภาคีเครือข่าย ให้แก่นายเฉลียว ปรีกาน ประธานผู้บริหารตลาดยอดพิมาน ปากคลองตลาด เพื่อนำไปติดตั้งเพิ่มเติมภายในตลาดต่อไป

         ผู้อำนวยการเขตพระนคร กล่าวว่า การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเป็นที่จำเป็นที่ทุกคนควรต้องกระทำ โดยเฉพาะการล้างมือบ่อยๆ เพราะมือเป็นสิ่งที่เราใช้จับ สัมผัสสิ่งของต่างๆ มากที่สุด ซึ่งหากไปสัมผัสกับเชื้อโรคและนำมือมาสัมผัสบริเวณหน้า ก็อาจจะทำให้ติดเชื้อได้ ดังนั้น จึงต้องล้างมือเป็นประจำ และหลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสใบหน้าให้มากที่สุด ซึ่งอ่างล้างมือเท้าเหยียบนี้ จะช่วยให้เราล้างมือได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับก๊อกน้ำโดยตรง ใครที่กังวลว่าจะต้องสัมผัสกับก๊อกน้ำที่เป็นจุดสัมผัสร่วม เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย ตอนนี้ก็หมดกังวลได้แล้ว เพราะเราสามารถใช้เท้าเหยียบเพื่อเปิด-ปิดก๊อกน้ำโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส ซึ่งนอกจากจะสร้างความสะดวกสบาย ยังช่วยลดการสัมผัส ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่งด้วย

อัลบั้มภาพ

TAGS : COVID-19