คลองสามวาเข้มงวดและเคร่งครัดให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการแพร่ระบาดของเชื้อCovid-19

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ มาเหลน | 15 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

คลองสามวาเข้มงวดและเคร่งครัดให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19

             สำนักงานเขตคลองสามวา ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ในที่ระรอก 2 ถึงแม้สถานการณ์ Covid -19 ในประเทศไทยจะดีขึ้น มีการควบคุมได้เป็นอย่างดี แต่ทางสำนักงานเขตฯ ยังคงเข้มงวดและเคร่งครัด ในการดูแลข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานเขตฯ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19

              วันนี้ (อังคารที่ 15 กันยายน 2563) ตั้งแต่เวลา 07.00 น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ นำโดยนายประวีร์ หนูนาค หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ อำนวยความสะดวก ณ จุดคัดกรองสำนักงานเขตฯ แก่ข้าราชการ บุคลากร ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ  ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงขอความร่วมมือทุกๆ ท่าน ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) อย่างเคร่งครัด เน้นสุขอนามัยส่วนบุคคล สวมใส่หน้ากากผ้า หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ใช้ชีวิตไม่ประมาท มีสติ เพื่อความปลอดภัยของทุก ๆ คน

อัลบั้มภาพ