คลองเตยการ์ดไม่ตก ตรวจเข้มป้องกัน COVID-19 สถานประกอบการตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 5

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 29 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

คลองเตยการ์ดไม่ตก ตรวจเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ของสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 5

         (29 ก.ค.63) นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.น.5 (สน.ท่าเรือ) ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดแก่ผู้ประกอบการสถานบริการ และสถานที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตคลองเตย โดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิท ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้มีมาตรการเข้มงวด ดังนี้
               (1) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการก่อนเข้าและออกจากสถานประกอบการ โดยใช้แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด (ไทยชนะ)
               (2) จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้นก่อนเข้าสถานประกอบการ
               (3) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
               (4) มีการควบคุม/จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่ให้เกิดความแออัด (โดยคิดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน)
               (5) มีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามหลัก (Social distancing) 
               (6) มีการทำความสะอาดสถานประกอบการ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
               (7) กำชับให้เปิดดำเนินการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด (ไม่เกิน 24.00 น.) อย่างเคร่งครัด

         ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เขตคลองเตย ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่พบผู้ฝ่าฝืน พร้อมยินดีปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมนี้สำนักงานเขตคลองเตยจะได้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย

อัลบั้มภาพ