เข้มมาตรการป้องกันโควิดเกณฑ์ทหารใหม่63

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 27 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

         กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานต่างๆ ร่วมอำนวยความสะดวกในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563  ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด  มีการคัดกรองโรคและจัดสถานที่รองรับเฉพาะกลุ่มเสี่ยง จำกัดจำนวนผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกในแต่ละวัน การเข้มงวดในมาตรการรักษาระยะห่าง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ก่อนและหลังการตรวจเลือกในทุกวัน การใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เป็นต้น เพื่อป้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

บางพลัดเฝ้าระวังและคัดกรองโรคโควิด-19
         วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมทั้งนางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด มอบหมายนางจินตนา โอภาสสถิตย์กุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองโรคโควิด-19 โดยมีจุดล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การตรวจวัดไข้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เขตบางพลัด ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด

บางเขนเน้นป้อวกันโควิดเกณฑ์ทหารใหม่

        วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ของเขตบางเขนณ บริเวณลานจอดรถ (โดมบางเขน) และศูนย์สร้างสุข (ศูนย์เยาวชนบางเขนเดิม) โดยได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วย

คลองสามวา ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

          วันนี้ (จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563) เวลา 07.30 น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา มอบหมายผู้บริหารเขตคลองสามวา เป็นคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 โดยนายสุรพล พกุลานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการตรวจเลือก พร้อมด้วยนางสาวหฤทัย ด้วงเจ้ย หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายเรวัฒน์ มณีแนว หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตคลองสามวา เข้าร่วม ณ วัดพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 

          สำหรับกำหนดการตรวจเลือก ในวันนี้ 27 กรกฎาคม 2563 แขวงบางชัน วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 แขวงทรายกองดิน, แขวงสามวาตะวันตก และวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 แขวงทรายกองดินใต้, แขวงสามวาตะวันออก การนี้ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ได้เน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำ พึงปฏิบัติในเรื่องการสวมใส่หน้ากาก ตลอดจนการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพในการตรวจเลือก เรื่องขอความร่วมมือญาติ บุคคลใกล้ชิด ของผู้ตรวจเลือก ให้อยู่ในสถานที่ที่จัดให้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกๆ คน       

        ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย  (27 ก.ค. 63) ให้บริการออกหน่วยวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ณ กองพันทหาร ส.พัน 1 รอ. เขตสาทร
เวลา6.00-16.00น.โดยให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน1,176 ราย แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชน จำนวน 100 ราย บริการเจลแลกอฮอล์สำหรับล้างมือ พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19 แนะนำการล้างมือที่ถูกวิธีอีกด้วย

        ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ  วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น.-16.00 น. ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล คัดกรองสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป และตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ณ วัดทุ่งครุ เเขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ

         ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ร่วมกับสัสดีเขตดุสิต ออกหน่วยปฐมพยาบาล และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 จำนวน 312 คน และญาติอีกประมาณ 600 คน ณ กองพันทหารสารวัตร ที่ 11 เขตราชเทวี ตั้งแต่เวลา 6.00-16.00 น.

          ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ และศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนตาล ออกหน่วยปฐมพยาบาล และตรวจคัดกรองตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ ประจำปี 2563 ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 1 เขตสาทร

 

อัลบั้มภาพ