บางคอแหลมตั้งจุดคัดกรองไวรัสCOVID19

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 29 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

บางคอแหลมตั้งจุดคัดกรองไวรัสCOVID19

            วันที่ 29 กันยายน 2563 สำนักงานเขตบางคอแหลม มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานในการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนเน้นย้ำการสแกน QR Code ไทยชนะ ทุกครั้ง บริเวณชั้น 1 ของสำนักงานเขต เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น พร้อมให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และจัดเส้นทางเข้า-ออกให้เหลือทางเดียวเพื่อสะดวกต่อการควบคุมโรคฯ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID -19)