สวนหลวงตรวจเข้มสถานประกอบการเฝ้าระวังโควิด

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ มาเหลน | 24 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

 

          วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสวนหลวง  ลงพื้นที่ตรวจสอบกวดขัน และให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการและกรุงเทพมหานครกำหนด เช่น มีการคัดกรองไข้โดยวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้มาใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ มีการแนะนำให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ รวมทั้งให้พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ร้านกัลบกบารเบอร์, ร้านนวดแผนไทย ทรีร่า ไทย มาสสาจ และ 24 seven Fitness ซึ่งผู้ประกอบการมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี