กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 12 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 2,128 ครั้ง

          

          โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 20 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป และตำแหน่งคนสวน (เพศชาย) เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลตากสิน ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62 ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 6 อาคาร 17 ชั้น โรงพยาบาลตากสิน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 0123 ต่อ 1640 ในวันและเวลาราชการ

          สำนักงานเขตตลิ่งชัน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ก.ย. 62 ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2424 1415 ต่อ 5485 - 5487 ในวันและเวลาราชการ
--------- (มุทิตา...สปส.รายงาน)