กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1,995 ครั้ง

 

            นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธ.ค.62 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2326 7711 ต่อ 8704 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตหลักสี่ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา ดังนี้ พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) 1 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) 1 อัตรา พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 5 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) 3 อัตรา นายท้ายเรือ 1 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) 1 อัตรา พนักงานสวนสาธารณะ 3 อัตรา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 1 สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ธ.ค.62 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7411-3 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตพญาไท เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพญาไท จำนวน 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ 1 จำนวน 12 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ บ 1 จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตพญาไท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ธ.ค.62 สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2279 4141 ในวันและเวลาราชการ

--------- (มุทิตา สปส. รายงาน)