กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 15 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1,997 ครั้ง

 

          นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 62 ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 3 (อาคารด้านหลังโรงพยาบาลกลาง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7534 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตพระนคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครคนพิการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ต.ค. 62 ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2281 8125 หรือ 0 2282 3667 ในวันและเวลาราชการ

--------- (มุทิตา สปส. รายงาน)