กทม. เปิดรับอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคมหลายอัตรา

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 2 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 1,389 ครั้ง

 

          นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ประจำศูนย์สร้างโอกาสเด็ก กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ประจำรถสวัสดิการเคลื่อนที่ จำนวน 13 อัตรา อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายการดำเนินการบ้านอิ่มใจ จำนวน 13 อัตรา อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 9 อัตรา อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 6 อัตรา และอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 จำนวน 15 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ก.ย. 62 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2245 5162 ในวันและเวลาราชการ


--------- (มุทิตา...สปส.รายงาน)