กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 24 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 3,123 ครั้ง

 

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

     สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 พ.ย. 62 สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2203 2975 ในวันและเวลาราชการ

     สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ www.pawnshop.bangkok.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. - 27 พ.ย. 62 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 0042 - 4 ในวันและเวลาราชการ

     สำนักงานเขตบางกะปิ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวนหลายอัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 11 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางกะปิ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 พ.ย. 62 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5759 ในวันและเวลาราชการ

     สำนักงานเขตหนองจอก เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2543 1475 ในวันและเวลาราชการ
--------- (มุทิตา สปส. / ณภัทรา นศ.ฝึกงาน รายงาน)