New Normal วิถึชีวิตใหม่ จัดกิจกรรม-พิธีการทางศาสนาและทางสังคม ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

เผยแพร่โดย : จิราภรณ์ ธนาวุฒิศักดิ์ | 19 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 135 ครั้ง

 

 

กรุงเทพมหานครได้จัดทำแนวทางการจัดพิธีกรรม - พิธีการทางศาสนา ตามแนววิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal  เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนปลอดภัย และห่างไกลจากโควิด-19 ได้แก่

  - พิธีมงคลสมรส

  - งานประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา

  - พิธีศพ

 

 

 

 

 

 

 

 

อัลบั้มภาพ