กทม. เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมใหม่ ตามสไตล์ New Normal

เผยแพร่โดย : จิราภรณ์ ธนาวุฒิศักดิ์ | 25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง

 

กทม. เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมใหม่ ตามสไตล์ New Normal เพื่อเตรียมต้อนรับวันเปิดเทอม 1 กรกฎาคมนี้ โดย

  - โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้ประสานการปฏิบัติงานกับให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
    เช่น ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องพยาบาล โรงอาหาร พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ

  - จัดโต๊ะเรียนและโต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียนให้มีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร (Physical Distancing)

  - ใช้นวัตกรรมต่างๆ สำหรับการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน เช่น ฉากกั้นระหว่างโต๊ะเรียน โต๊ะรับประทานอาหาร

  - จัดตั้งจุดคัดกรองนักเรียนด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน และใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่ทางราชการกำหนด
    เช่น “ไทยชนะ” เพื่อบันทึกการเข้า-ออก ของแต่ละบุคคลที่เข้า-ออกพื้นที่โรงเรียน

  - ติดตั้งจุดทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้นักเรียน
     และบุคลากรในโรงเรียนสามารถล้างมือได้บ่อยๆ

  - ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน เป็นต้น

  - ให้ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัลบั้มภาพ