7 มาตรการขอความร่วมมือ สกัด COVID-19

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ มาเหลน | 25 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 117 ครั้ง

 

 

กทม. ออก 7 มาตรการขอความร่วมมือ สกัด COVID-19 โดยขอความร่วมมือประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อตัวเราและคนที่เรารัก ซึ่งมาตรการ 7 ข้อ มีดังนี้

1. ไม่เดินทางออกนอกพื้นที่ กทม.

 

2. อยู่แต่ในที่พักอาศัย และหมั่นทำความสะอาดร่างกาย ที่พัก จุดเสี่ยง หรือจุดสัมผัสร่วมต่างๆ

 

3. หน่วยงานรัฐและเอกชนทุกแห่ง กำหนดมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 ถึง 2 เมตร อย่างเคร่งครัด โดยทันที

 

4. ผู้ที่เดินทางไปสนามมวย สถานบันเทิง หรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อพร้อมผู้ใกล้ชิดที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ พักสังเกตอาการในที่พักตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปหาหมอทันที

 

5. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและแออัดและให้เว้นระยะห่างระหว่งกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตร

 

6. ทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก

 

7. หน่วยงานที่ให้บริกากรขนส่งมวลชนทุกแห่งลดความแออัดของผู้โดยสาร

 

 

 

อัลบั้มภาพ