กทม.เตือนภัย โรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ มาเหลน | 3 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 207 ครั้ง

เ ข้ า สู่ ฤ ดู ห น า ว แ ล้ ว


         อากาศเปลี่ยนแปลง อาจจะทำให้เราไม่สบายกันได้  ด้วยความเป็นห่วง กรุงเทพมหานคร มีคำแนะนำในการป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาวมาฝากค่ะ
 >> สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
 >> รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และดื่มน้ำมาก ๆ 
 >> ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ
 >> สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ
 >> ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี

ด้วยความปรารถนาดีจาก กรุงเทพมหานคร