“ขยายเวลา" จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 

เผยแพร่โดย : GooGai สารสนเทศ | 16 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 1,315 ครั้ง

“ขยายเวลา” จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 

กรุงเทพมหานครขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี 2564 ตามเวลาดังนี้
ภายในเดือนมกราคม 2564 จะดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีทราบ (เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ และสำรวจเพิ่มเติม)

ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 จะประกาศราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี
ภายในเดือนเมษายน 2564 แจ้งประเมินภาษี

ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ชำระภาษี โดยสามารถผ่อนจ่ายได้ 3 งวด
งวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน 2564
งวดที่ 2 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
งวดที่ 3 ภายในเดือนสิงหาคม 2564

ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 มีหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้ค้างชำระเสียภาษี

ภายในเดือนสิงหาคม 2564 กทม. แจ้งรายการค้างชำระภาษี ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ดำเนินการตามกฏหมาย