การทำความสะอาดที่พักอาศัยสำหรับประชาชน

เผยแพร่โดย : จิราภรณ์ ธนาวุฒิศักดิ์ | 26 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

 

ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนปรนสถานการณ์ COVID-19 อออกมาอย่างต่อเนื่อง และประชาชนสามารถออกจากที่พักอาศัยไปทำกิจกรรมนอกเคหะสถานได้แล้ว แต่เราก็ไม่ควรประมาท ยังต้องมีการป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง เช่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือเป็นประจำด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ และเมื่อกลับถึงบ้านก็ต้องอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย และที่ขาดไม่ได้ควรทำความสะอาดที่พักอาศัยเป็นประจำ วันนี้กรุงเทพมหานครมีวิธีการทำความสะอาดที่พักอาศัยมาฝาก

 

การทำความสะอาด

1. ใส่หน้ากากอนามัย/ถุงมือยาง ห้ามนำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก

2. จัดเตรียมน้ำยาให้เหมาะกับชนิดของพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด

3. ก่อนทำความสะอาดให้เปิดประตู/หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ

4. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่จัดเตรียมไว้

   - ถูพื้นจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งและถูซ้ำได้

   - ราดน้ำยาล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม

   - เช็ดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดประตู ราวจับบันได สวิตซ์ไฟ รีโมทคอนโทรล เป็นต้น

 

หลังทำความสะอาด

1. ซักผ้าด้วยผงซักฟอก ล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง

2. การทิ้งขยะ

    - เศษขยะทั่วไปให้ใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้นหรือถุงขยะ มัดปากถุงให้แน่น ทิ้งในถังขยะทั่วไป

    - ขวดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้ทิ้งในถังขยะอันตราย

    - หน้ากากอนามัย ถุงมือใช้แล้ว ใส่ถุงมัดปากถุงให้แน่น และทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด

3. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

 

 

 

อัลบั้มภาพ