สถานที่ที่ยังปิดให้บริการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 13

เผยแพร่โดย : จิราภรณ์ ธนาวุฒิศักดิ์ | 4 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 208 ครั้ง

 

 

กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) ตามที่มีประกาศขยายพรก. ฉุกเฉินถึงวันที่ 31 ส.ค.63 เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขและป้องกันการระบาดระลอกใหม่ คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงเห็นชอบให้ปิดสถานที่และให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

 

 

 

 

อัลบั้มภาพ