ตู้ปันสุข ไม่ปันเสี่ยงเชื้อโควิด 19

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 22 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 186 ครั้ง

 

          ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มีการตั้งตู้ปันสุข เพื่อให้ผู้ที่ต้องการนำสิ่งของมาแบ่งปันให้พี่น้องในชุมชน หรือสถานที่ต่างๆ ได้รับอาหารและสิ่งของกันอย่างทั่วถึงเป็นจำนวนมาก ซึ่งพี่น้องประชาชนที่มารับสิ่งของจากตู้ปันสุขเป็นจำนวนมากเช่นกัน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย มีคำแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับมาฝากกันค่ะ

          1. ผู้ให้และผู้รับต้องล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับสิ่งของ

          2. ผู้ให้และผู้รับต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค

          3. เว้นระยะห่างระหว่างรอคิว 1-2 เมตร

          4. ทำความสะอาดตู้ปันสุข เน้นจุดที่สัมผัสบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70%

          5. อย่าให้แออัด ไม่มุง ไม่รวมตัวหยิบสิ่งของ เพราะเสี่ยงติดเชื้อ

 

          ** ด้วยความห่วงใย จากกรุงเทพมหานคร **

อัลบั้มภาพ