ล้าง เลี่ยง ลด

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ มาเหลน | 19 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 201 ครั้ง

โควิดยังไม่จากไปไหน อย่าเพิ่งการ์ดตกกันนะ

ไปไหน - มาไหน อย่าลื

3 ล. ท่องให้ขึ้นใจ ทำให้เคยชินนะจ๊ะ

1. ล้างมือปลอดโรค : ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หรือสัมผัสสิ่งของ ด้วยสบู่หรีอแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ

2. เลี่ยงการติดโรค : เลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการหวัด การเข้าไปพื้นที่แออัด และพื้นที่ระบาดโดยไม่จำเป็น

3. ลดการแพร่กระจายเชื้อ : ลดระยะเวลาการอยู่ในที่ชุมนุม ลดกิจกรรมที่ทำร่วมกันของคนหมู่มาก ลดการแพร่กระจายเชื้อ เมื่อเจ็บป่วยให้หยุดเรียนหรือหยุดงาน

กรุงเทพมหานครอยากเห็นคนกรุงเทพฯ สุขภาพดี ห่างไกลโรคโควิด-19 จ้า

 

อัลบั้มภาพ