3 วิธี ร่วมอนุรักษ์ แม่น้ำเจ้าพระยา

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ มาเหลน | 20 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

 

 

กทม. เชิญชวนประชาชน ร่วมอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา ตามที่กองทุนโบราณสถานโลกได้ประกาศให้เป็น 1 ใน 28 สายน้ำประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ ดังนี้

 

1. งดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลอง

2. ติดตั้งถังดักไขมันที่บ้านเรือน และช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

3. ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ใสสะอาด สวยงาม

 

 

 

อัลบั้มภาพ