เขตบางขุนเทียนและเขตบางบอนเร่งแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนให้ชุมชน

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 7 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 225 ครั้ง

          (7 ต.ค. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2562 โดยมี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

          ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางขุนเทียน และสำนักงานเขตบางบอน ได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่างๆ ของชุมชนตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่พบประชาชน ว่า ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ชุมชนในพื้นที่ได้เสนอข้อคิดเห็นและร้องเรียน ซึ่งเรื่องที่สำนักงานเขตดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ การจัดระเบียบการทำการค้าบนทางเท้าสาธารณะ ในซอยพระราม 2 ซอย 69 ช่วงหน้าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน ถึงถนนพระราม 2 การแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 3 การก่อสร้างราวกันตกริมคลองระหาญ ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ การซ่อมแซมสะพานไม้ ทางเข้าชุมชน บริเวณซอยทองอยู่ ชุมชนวัดแสมดำ การขุดลอกคลองระบายน้ำและปรับปรุงพื้นที่ริมคลองระบายน้ำหน้าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน และการแก้ไขปัญหาการจอดรถยนต์บริเวณหน้าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน โดยเขตฯ ขีดสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าข้าม ร่วมกวดขันวินัยจราจร สำหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมถนน การติดตั้งกล้อง CCTV ในชุมชน การก่อสร้างเขื่อนคลองลาดลำภู (รางสะแก) การก่อสร้างห้องสุขาบริเวณสนามบาสเกตบอล ภายในชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 1 การก่อสร้างโดมหลังคา ขนาด 30x12 ม. บริเวณลานอเนกประสงค์ของชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 5 โซน 2 การปรับปรุงที่รกร้างภายในชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 3 การก่อสร้างคันชะลอความเร็วภายในชุมชน บริเวณถนนสาย 2 ซอย 39 และ 40 การแก้ไขกรณีท่อนไม้สำหรับวางสายไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้ามีสภาพผุกร่อนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม การซ่อมแซมสะพานไม้ทางเข้าชุมชนบริเวณซอยทองอยู่ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากพื้นที่บางส่วนเป็นของการเคหะแห่งชาติ หรือเป็นพื้นที่เอกชนจะต้องมีการขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ในการเข้าดำเนินงาน ส่วนบางกรณีต้องรอการจัดสรรงบประมาณปี 63 สำหรับการปรับปรุงแก้ไข
           สำหรับเขตบางบอน ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ ดังนี้ จัดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบริเวณ กทม.1 ให้ชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่าย ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายบริเวณลานกีฬาหมู่บ้านสังสิทธิ์ ซอยเอกชัย 46 และสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรวมทั้งอุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน ส่วนเรื่องที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขหรือแก้ไขแล้วเสร็จบางส่วน อาทิ การปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำภายในชุมชน การติดตั้งกล้อง CCTV สนับสนุนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และอุปกรณ์กีฬาแก่ชุมชน การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนเอกชัย แยกบางบอน 3 และแยกบางบอน 5 การขุดลอกคลองวัดสิงห์ ตั้งแต่วัดสิงห์ถึงถนนกัลปพฤกษ์ รวมถึงการเร่งรัดก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา (ในที่ดิน ร.ร.สถานีพรมแดน) ส่วนการก่อสร้างลานกีฬา สำนักงานเขตบางบอนตรวจสอบแล้วไม่สามารถจัดสร้างลานกีฬาได้ เนื่องจากมีพื้นที่น้อยกว่ามาตรฐานการจัดตั้งลานกีฬา

           ตั้ง คกก. สอบข้อเท็จจริงกรณีนักเรียนเรี่ยไรเงิน
จากนั้น ผู้อำนวยการเขตจตุจักร และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ได้รายงานข้อมูลเบื้องต้น กรณีนักเรียนเรี่ยไรเงิน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ที่ประชุมคณะผู้บริหารจึงมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตจตุจักรตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยในประเด็นเกี่ยวกับการเรี่ยไรเงินซึ่งจะต้องขออนุญาตกรมการปกครองมีการขออนุญาตหรือไม่ รวมทั้งให้สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายนักเรียน และการเดินทางไปต่างประเทศของคณะนักเรียนและครูมีการขออนุญาตด้วยหรือไม่ จากนั้นให้สำนักงาเขตนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
-------------------------------- (พัทธนันท์/ชลธิชา...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ