ลอยกระทง รักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 6 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 145 ครั้ง

          กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงาน “เทศกาลลอยกระทง กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ณ คลองโอ่งอ่างบริเวณสะพานหันถึงสะพานบพิตรพิมุข เขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ย. 62 เวลา 17.00-22.00 น. และบริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด วันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 14.00-23.00 น. นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังเปิดสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 สวน ให้ประชาชนได้เข้าไปลอยกระทงตามวัฒนธรรมประเพณีด้วย

          (6 พ.ย. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลลอยกระทง กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562” โดย นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพิชญา นาควัชระ และนายขจิต ชัชวานิชย์  รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สน.บางยี่ขัน กรมเจ้าท่า พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการแถลง ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทง เป็นประเพณีสำคัญที่กรุงเทพมหานครจัดมาเป็นเวลานาน เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่ดีงามของชาวไทยให้คงอยู่ต่อไป ทั้งนี้การจัดงานเทศกาลลอยกระทงในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  กรุงเทพมหานครจึงมีภารกิจที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่  1. การจัดกิจกรรมตามประเพณีนิยมที่ดีงามของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ในรูปแบบของ กิจกรรมที่อนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมการลอย กระทงตามประเพณีไทย อาทิ การจัดประกวดกระทง โดยใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ เยาวชนของชาติให้มีจิตสำนึก มีความภาคภูมิใจ และมีความเข้าใจที่แท้จริงของงานเทศกาลประเพณี อันดีงามของไทย 2. การร่วมกันรณรงค์สอดส่องดูแล การป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ ในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย การควบคุมการจำหน่ายและการเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ และโคมลอย การดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือ โปะ ท่าน้ำและริมตลิ่งให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย โดยกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ และ หน่วยงานต่าง ๆ การจัดเตรียมหน่วยแพทย์กู้ชีวิต ทางน้ำ หน่วยลาดตระเวนทางน้ำเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน อาสาสมัครภาคประชาชน ร่วมดูแลทุกพื้นที่ตลอด การจัดงาน 3. การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และการรักษา ความสะอาด โดยเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนพ่อค้า แม่ค้า จัดทำกระทงด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อย สลายได้ง่าย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดเก็บและคัดแยกกระทงได้อย่างเป็นระบบ สะดวก และรวดเร็ว เสร็จสิ้นในภายในวันรุ่งขึ้น

          สำหรับการจัดงานเทศกาลลอยกระทงบริเวณคลองโอ่งอ่าง ช่วงสะพานหัน เขตสัมพันธวงศ์ และเขตพระนคร เป็นการจัดงานลักษณะย้อนยุค ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งศรัทธา ขอขมาอธิษฐาน สืบสานประเพณี” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 8 - 11 พ.ย. 62 เวลา 17.00-22.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงวัสดุธรรมชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทยและดนตรีร่วมสมัย การแสดงดนตรีจากนักร้องที่มีชื่อเสียง  การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของ 50 เขต เป็นต้น

          ในส่วนการจัดงานฯ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ซึ่งกำหนดในวันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 14.00-23.00 น. ภายใต้แนวคิดงาน “ลอยกระทง ชมจันทร์ สะพาน พระราม 8” มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การแสดงลำตัด กลองยาว และการแสดง จากศิลปิน ได้แก่ เก่ง ธชยะ ไข่มุก รุ่งรัตน์ และ เปาวลี พรพิมล กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทไทยวิจิตร ซึ่งผู้เข้าประกวดมาจากตัวแทน 5 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โดยรางวัลแบ่งเป็นประเภทละ 5 รางวัล รวมเป็น 15 รางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท กิจกรรมสาธิตประดิษฐ์กระทง และกิจกรรม ประดิษฐ์กระทงฟรีสำหรับประชาชน มีการสาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติหรือใบตองแบบต่าง ๆ เพื่อให้ ประชาชนได้เรียนรู้ และสามารถตกแต่งกระทงให้สวยงาม รวมทั้งจัดพื้นที่ให้ประชาชนประดิษฐ์กระทงฟรี พร้อมอุปกรณ์ประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้ตกแต่ง ธูปเทียน เป็นต้น ภายในงานได้จำลอง ตลาดโบราณย้อนยุค สัมผัสกับของเล่นโบราณ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ของดี 50 เขต ทั้งสินค้าหัตถกรรมและอาหารพื้นบ้าน

          นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงภาคเอกชนจัดงานเทศกาลลอยกระทง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ งาน River Festival เทศกาลสายน้ําแห่งวัฒนธรรมไทย ณ 10 ท่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ วัดพระเชตุพน วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ท่ามหาราช ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ล้ง 1919 เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม รวมทั้งมีการจัดงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ณ สวนสันติชัยปราการ จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วย

เปิดสวนสาธารณะ 30 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ให้ประชาชนลอยกระทง

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขต ได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคประชาชนและเอกชน ในการจัดงาน เทศกาลลอยกระทงในพื้นที่ 50 เขต นอกจากนี้ยังได้เปิดสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 แห่ง เพื่อให้ประชาชน ได้เข้าไปลอยกระทง จนถึงเวลา 24.00 น.

จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ดูแลความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดการจัดงาน

          กรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ อปพร. ไว้คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด โดยได้ดำเนินการ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจน้ํา สถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า ซึ่งจะมีการเตรียมหน่วยแพทย์กู้ข ชีวิตทางน้ำ หน่วยลาดตระเวนทางน้ำ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอปพร. อาสาสมัคร ภาคประชาชน ร่วมดูแลทุกพื้นที่ตลอดการจัดงาน อันเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมก่อนวันลอยกระทงทุกๆ ปี

          ทั้งนี้ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามภารกิจและแนวทางปฏิบัติ ทั้งก่อนวันลอยกระทง ในวันลอยกระทง และหลังวันลอยกระทง และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์

ห้ามจุดพลุ ดอกไม้เพลิง ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

          นอกจากนี้ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำหน่าย ผู้เล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้จุดพลุ ประทัด และห้ามปล่อยโคมลอย หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังห้ามจำหน่ายและห้ามเล่น ประทัดจีนทุกชนิด ประทัดรูปทรงกลม รูปไข่ รูปสามเหลี่ยม และไดนาไมท์ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ โดยจะดำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด รวมทั้งได้มีการตรวจสอบกล้อง วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร บริเวณจัดงานฯและสวนสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ทุกกล้อง

รณรงค์ 1 กระทง 1 ครอบครัว ช่วยลดปริมาณขยะ

          กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติและงดใช้โฟม รวมถึงรณรงค์ให้ใช้ 1 กระทง 1 ครอบครัวในการลอยกระทง เพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะ ทั้งนี้สถิติในปี 2561 กรุงเทพมหานคร จัดเก็บกระทงได้จำนวน 841,327 ใบ กระทงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้ จำนวน 796,444 ใบ คิดเป็น ร้อยละ 94.7 และกระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 44,883 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.3 โดยจำนวนกระทงที่จัดเก็บได้ในปี 2561 จำนวน 841,327 ใบ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งจัดเก็บได้ จำนวน 811,945 ใบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.62 โดยพบว่ามีกระทงวัสดุธรรมชาติและ วัสดุที่ย่อยสลายได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 93.6 เป็น 94.7 ส่วนกระทงโฟมลดลงจากร้อยละ 6.4 เป็น 5.3

-----------------

อัลบั้มภาพ