ผู้ว่าฯ กทม. นำข้าราชการ บุคลากร ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 62

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 8 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง

        พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร มูลนิธิ ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป นำไปถวายพระสงฆ์ จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร โดยในปีพุทธศักราช 2562 กรุงเทพมหานครขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษา ในวันที่ 7 พ.ย. 62 ณ วัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม
        (7 พ.ย.62) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้แทนข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน ถวายเงินทำบุญสมทบองค์พระกฐินพระราชทาน ถวายพระราชกุศล เพื่อใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในกิจการของวัดด้วย
        

        สำหรับส่วนพระกฐินพระราชทาน คือ พระกฐินที่ถือว่า ผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ จำนวน 256 วัด ตามบัญชีพระอารามหลวง ทั้งนี้รัฐบาลโดยกรมการศาสนาจัดหาผ้าพระกฐิน และบริวารพระกฐิน โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม บริษัทห้างร้าน และบุคคลทั่วไปจะต้องยื่นความจำนงขอพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อถึงกำหนดกฐินกาลก็ติดต่อขอรับผ้าพระกฐินและบริวารพระกฐินจากกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เพื่อนำไปทอดถวาย ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้ เมื่อทอดถวายเรียบร้อยแล้วผู้ขอรับพระราชทานจะต้องจัดทำบัญชีรายงานถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานส่งไปยังกรมการศาสนา เพื่อจะได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ส่งไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งให้สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูล พระกรุณาทราบฝ่าละอองพระบาท เพื่อถวายพระราชกุศลในการที่หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป อัญเชิญผ้าพระกฐินไปถวายต่อไป
-----------------------------

อัลบั้มภาพ