กทม. รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา เพื่อถวายต่อให้กับพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 21 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง

          (21 ต.ค. 62) เวลา 08.45 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จาก นพ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล กรรมการบริหารกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ เพื่อถวายต่อให้กับพระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร นำไปมอบให้กับพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด อสว.) โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย ดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยในปี 2562 ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตสำหรับพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร ภายใต้หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด อสว.) จำนวน 6 รุ่น 290 วัด พระ 726 รูป และในปี 2563 จะดำเนินการต่อให้ครบ 454 วัด เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 มุ่งสู่ 3 เป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย 1. พระสงฆ์ต้องดูแลสุขภาพกันเองได้ 2. ชุมชนและสังคมร่วมกันดูแลสุขภาพพระสงฆ์ และ 3. พระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนได้เช่นที่เคยเป็นมา ในการนี้ กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ได้สนับสนุน มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน 100 เครื่อง ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายต่อให้กับพระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร นำไปมอบให้กับพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด อสว.) โดยก่อนหน้านี้สำนักอนามัยได้รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตจากมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 100 เครื่อง และสมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่น จำนวน 100 เครื่อง เพื่อให้ครอบคลุมวัดในกรุงเทพมหานครทั้งหมด
---------- (มุทิตา สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ