จิตอาสาฯ ร่วมทำความดีถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 13 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง

   

          พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อม อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน

          ในวันนี้ (13 ต.ค. 62) เวลา 10.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนช่างอากาศบำรุง เขตดุสิต โดยมี ภริยานายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและภริยา ประธานองค์กรอิสระ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ปลัดกระทรวง คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รวม 800 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดคูน้ำข้างวัดธรรมาภิตาราม (วัดสะพานสูง) เขตดุสิต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร จากนั้น นายกรัฐมนตรี นำและคณะ ตรวจเยี่ยมคลองต้นแบบการบำบัดน้ำเสียโดยการเติมฟองอากาศ และปล่อยจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียลงในคลองเปรมประชากร เสร็จแล้วร่วมกิจกรรมทาสีริมทางเท้า ราวเหล็กกันตกริมคลอง ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดธรรมาภิตาราม

 

          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซน A ทาสีรั้วราวเหล็ก โซน B ฉีดล้างลานวัดบริเวณตั้งแต่หน้าประตูวัดถึงมุมตึกอาคารเรียน โซน C ฉีดล้างลานวัดบริเวณตั้งแต่มุมตึกอาคารเรียนถึงกำแพงพระอุโบสถ และโซน D ฉีดล้างลานวัดบริเวณข้างกำแพงพระอุโบสถ
-------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ