28 ก.ค. หลายภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 13 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 238 ครั้ง

          (13 ก.ค.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันดังกล่าว ณ ท้องสนามหลวง โดยกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69 รูป เวลา 08.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เวลา 09.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ซึ่งกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค.63 โดยกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดนิทรรศการด้าน “การจัดการภายในชุมชน” ด้วย เวลา 18.00 น. พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และเวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

          เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ทรงติดตามการดำเนินงานในโครงการพระราชดำริ

          กรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 ก.ค.63 ณ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค และโรงเรียนศิริวังวิทยาการ เขตหนองจอก ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยทรงตระหนักดีกว่าเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดำรงชีวิต ทั้งการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการกินไม่เหมาะสม สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ ได้ร่วมหารือกับสำนักการศึกษา กทม. เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานและให้กรุงเทพมหานคร คัดเลือกโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนนำร่องในปีการศึกษา 2550 จำนวน 25 แห่ง และในปี 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น 29 โรงเรียน กระจายครบในทั้ง 6 กลุ่มเขต สำหรับในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ และผู้บริหารโรงเรียน จะร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรกิจกรรมในโครงการ และทรงเยี่ยมราษฎร

          เร่งแนะนำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

          ในที่ประชุมสำนักอนามัย รายงานสำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน ม.ค. เป็นต้นมาพบผู้ป่วยในพื้นที่รวม 1,661 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยสำนักงานเขตที่พบผู้ป่วย 5 ลำดับแรก ได้แก่ เขตพญาไท เขตธนบุรี เขตยานนาวา เขตบางแค และเขตหนองแขม ตามลำดับ สำนักอนามัยได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่าง ๆ ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ประกอบด้วย เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายอยู่อาศัย เก็บขยะ และเศษภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเก็บน้ำ โดยปิดฝาให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งมาตรการทั้ง 3 สามารถป้องกันได้ทั้งโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย นอกจากนี้สำนักอนามัยจะได้เร่งให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ในช่วงฤดูฝนด้วย
----------------------------

อัลบั้มภาพ