กทม. มอบของขวัญปีใหม่ แจกกล้าไม้ฟรี 1 ล้านต้น ดึงพลังประชาชนสร้างพื้นที่สีเขียว เพิ่มปอดให้เมือง

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 2 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 135 ครั้ง

          (2 ธ.ค. 62) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มอบล้านกล้า สู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง” ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อมอบกล้าไม้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นปอดของเมือง อันจะเป็นการลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ส่งเสริมภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามบานสะพรั่งด้วยต้นไม้ที่ออกดอกสีเหลือง โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน

          กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเพาะพันธุ์กล้าไม้ที่ออกดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ รวงผึ้ง ประดู่กิ่งอ่อน ทองอุไร เหลืองปรีดียาธร ทรงบาดาล และนนทรี จำนวน 1 ล้านต้น สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทำให้กรุงเทพมหานครมีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น โดยได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชจากกรมป่าไม้ การเปิดให้บริการ Application “We Grow” จากบริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ประชาชนได้อัพโหลดการปลูกและการเจริญเติบโตของต้นไม้ผ่าน Application และสามารถแบ่งปันข้อมูลสู่โลกโซเซียล นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนสถานที่แจกจ่ายกล้าไม้ โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

         สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถรับกล้าไม้ได้ใน ณ สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง โดยแต่ละเขตจะแจกกล้าไม้ 10,000 ต้น รวม 500,000 ต้น สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 38 สวน แจกกล้าไม้รวม 428,000 ต้น และศูนย์การค้าในเครือของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 9 สาขา แจกกล้าไม้รวม 72,000 ต้น ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธ.ค 62 ดังนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด วันที่ 2 ธ.ค. ณ ลานอีเดน ชั้น 3 วันที่ 3 – 5 แจกที่ Facade Square B (ลานชั้น 1 ด้านนอกห้างฯ) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ณ ริมระเบียง white shuffle ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รามอินทรา ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าฯ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ณ ลานประตูกลาง น้ำพุ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ณ ชั้น G ข้างบูธตรวจสุขภาพจาก รพ.สินแพทย์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ณ ลานใกล้จุดประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ ลานตรงข้ามร้าน Lacoste ชั้น 1 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ ลานชั้น 1 ประตู KFC

        ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการปกครอง เมื่อเมืองขยายตัวขึ้น พื้นที่โล่งว่างและพื้นที่สีเขียวย่อมลดลง ทำให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้นไม้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสมดุลทางธรรมชาติให้กลับมาดังเดิม ทำให้เกิดความร่มรื่น มีทัศนียภาพที่สวยงาม อีกทั้งช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียง และลดก๊าซเรือนกระจก กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการ "มอบล้านกล้า สู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง" ขึ้น เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

---------- (พัทธนันท์ / สกณธ์ ...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ