เตรียมพร้อมพระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค คืบหน้ากว่า 90% มั่นใจแล้วเสร็จทั้งหมด 20 ต.ค. 62

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 4 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 146 ครั้ง

          (4 ต.ค. 62) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมการเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมศิลปากร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง การไฟฟ้านครหลวง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

          ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน และการเบิกจ่าย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจร และความเป็นระเบียบเรียบร้อย คณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายบริการประชาชน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุ คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คณะกรรมการติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (คตส.) และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า วันนี้ได้พูดคุย หารือในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อดูว่ายังมีสิ่งไหนขาดเหลือหรือต้องดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้งานพระราชพิธีฯ สง่างามสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในวันที่ 17 ต.ค. 62 จะมีการซ้อมใหญ่อีกครั้ง ที่ประชุมจึงได้กำหนดประชุมอีกครั้งในวันที่ 19 ต.ค. 62 เวลา 13.30 น. เพื่อจะนำสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันที่ 17 ต.ค. 62 มาวิเคราะห์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีความสมบูรณ์มากน้อยพียงใด มีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขหรือไม่ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ที่สุดในวันซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 21 ต.ค. 62 และเพื่อให้พระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีความสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมเพรียง สมพระเกียรติ ทั้งเส้นทางเสด็จทางบกและทางชลมารค โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสวยงาม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การติดตั้งกล้อง CCTV จอ LED จุดตั้งโรงอาหารพระราชทาน จุดแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม ทุกอย่างต้องให้ครบถ้วนไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ขณะนี้การดำเนินการทุกอย่างเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยด้านกายภาพคืบหน้าไปมากกว่า 90% จะแล้วเสร็จทั้งหมดในวันที่ 20 ต.ค. 62 ส่วนของการประดับตกแต่งดอกไม้จะดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 21 ต.ค. 62 เนื่องจากเมื่อประดับตกแต่งดอกไม้ต้นไม้ล่วงหน้าเป็นเวลานานจะโดนแดดทำให้เสียหายได้

           ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมธงมือถือ จำนวน 40,000 ธง และร่มสีเหลือง จำนวน 50,000 คัน ไว้แจกจ่ายประชาชนบริเวณจุดคัดกรองด้วย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่จะร่วมชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง และสำหรับผู้ที่พาเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวมาด้วย ขอให้เขียนชื่อผู้ปกครองหรือผู้นำพามาพร้อมเบอร์โทรไว้ในกระเป๋าเสื้อของเด็ก ผู้สูงอายุ รวมทั้งขอให้เขียนโรคประจำตัวสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวด้วย กรณีเกิดเหตุพลัดหลงหรือเหตุฉุกเฉินจะได้ติดต่อช่วยเหลือและแจ้งได้ทันท่วงที โดยกรุงเทพมหานครได้ประสานจัดเตรียมโรงพยาบาล หน่วยแพทย์ประจำจุดต่างๆ และเจ้าหน้าที่เดินเท้าคอยดูแลประชาชนที่มาชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย ส่วนใครที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ก็สามารถดูการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ได้ อีกทั้งมีการจัดตั้งจอ LED ให้ประชาชนได้รับชมขบวนพยุหยาตราเส้นทางเสด็จฯ ด้วย สำหรับในส่วนของการปิดการจราจรนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบดูแล และในวันดังกล่าว ขสมก. ได้จัดเตรียมรถรับ–ส่งประชาชนที่จะมาเฝ้าฯ ชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีสำคัญนี้ด้วย
---------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ