ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทง ขอความร่วมมือลงโป๊ะน้อยกว่า 75% ของจำนวนที่กำหนด

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 7 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง

          (7 พ.ย.62) ณ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2562 ว่า ในปีนี้กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานเทศกาลลอยกระทง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลองโอ่งอ่างบริเวณสะพานหันถึงสะพานบพิตรพิมุข เขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ย. 62 เวลา 17.00-22.00 น. และบริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด ในวันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 14.00-23.00 น. พร้อมทั้งเปิดสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 สวน ให้ประชาชนได้เข้าไปลอยกระทงตามวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทุกด้าน ทั้งในส่วนของการจัดเตรียมกิจกรรมงานลอยกระทง การจัดกำลังเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวนกว่า 2,000 นาย บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ประจำจุดที่คาดว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก รวมทั้งบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 8 แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโป๊ะและท่าเรือต่างๆ ที่มีสภาพปกติสามารถใช้ได้ กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ประจำทุกจุดเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงจำนวนคนที่โป๊ะและท่าเรือรับได้อย่างชัดเจนเพื่อแจ้งเตือนประชาชน แต่อย่างไรก็ดีขอความร่วมมือประชาชนลงโป๊ะหรือท่าเรือไม่เกิน 75% ของจำนวนที่กำหนด เพื่อความไม่ประมาทและความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง และได้สั่งการให้เรือตรวจการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ และสำนักการแพทย์ ร่วมตรวจการเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกด้วย ส่วนโป๊ะและท่าเรือที่มีสภาพชำรุด กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปิดกั้นท่าเรือและโป๊ะพร้อมทั้งติดตั้งป้ายห้ามใช้งานเรียบร้อยแล้ว โอกาสนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนไม่จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงและห้ามปล่อยโคมลอย เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

          กำหนดแนวทางล้อมย้าย ตัด โค่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้ กรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการล้อมย้าย ตัด หรือโค่นต้นไม้ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย 1.กรณีการก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า หรืองานก่อสร้างใดๆ ขอให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการล้อมย้าย ตัดและโค่นต้นไม้ 2. กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมหรือผู้อำนวยการเขต พิจารณาตามอำนาจหน้าที่และรายงานผู้บริหารทราบเหตุผลความจำเป็นเพื่อเป็นข้อมูลชี้แจงประชาชน 3. ให้ทำป้ายประชาสัมพันธ์การล้อมย้าย ตัดต้นไม้ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบก่อนดำเนินการอย่างน้อย 7 วัน 4. หากต้นไม้มีสภาพสมบูรณ์ ให้ล้อมย้ายต้นไม้ไปอนุบาลเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม และ5. รายงานผลการล้อมย้าย ตัด หรือโค่นต้นไม้ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อเป็นข้อมูลการปรับลดพื้นที่สีเขียว ซึ่งได้แจ้งให้ทุกสำนักงานเขตยึดถือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการล้อมย้าย ตัด หรือโค่นต้นไม้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

          เร่งแก้ไขอุปสรรคกีดขวางทางข้ามต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ภายใน เดือนม.ค.63

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้สำรวจทางข้ามในพื้นที่ 50 เขต ที่มีอุปสรรคกีดขวางทำให้ไม่สามารถข้ามถนนได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสำนักงานเขตแจ้งผลการสำรวจ จำนวน 23 เขต พบว่า 12 เขต ไม่มีทางข้ามที่มีอุปสรรคกีดขวางการข้าม ส่วนอีก 11 เขต มีทางข้ามที่มีอุปสรรคกีดขวางการข้าม โดยทางข้ามที่มีอุปสรรคกีดขวางการข้าม รวมจำนวน 47 จุด แบ่งเป็น ต้นไม้ คอกต้นไม้ สวนหย่อม จำนวน 15 จุด เสาต่างๆ ป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อทางแยก ไฟจราจร เสาติดตั้งกล้อง cctv และไฟฟ้า จำนวน 10 จุด ป้อมตำรวจ จำนวน 9 จุด แบริเออร์ จำนวน 7 จุด ตู้ควบคุมต่างๆ บนทางเท้า อาทิ ตู้ควบคุมโทรศัพท์ จำนวน 4 จุด และอื่นๆ เช่น ที่จอดรถจักรยานและราวป้องกันอันตราย จำนวน 2 จุด ซึ่งได้มอบหมายสำนักการจราจรและขนส่ง ประสานสำนักงานเขต สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขอุปสรรคกีดขวางทางข้ามต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จ ภายใน เดือนม.ค.63 ต่อไป
—————-(อรรจน์ชญาณ์...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ