20-24 ก.ค. โรงพยาบาลกทม.ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 17 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 133 ครั้ง

          พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านการแพทย์ โดยให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค.63 ณ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจคัดกรองต้อหิน ต้อกระจก จำนวน 200 ราย โรงพยาบาลตากสิน บริการตรวจคัดกรองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 200 ราย และตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) จำนวน 50 ราย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บริการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางนรีเวชโดยศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง BMEC ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. วันละ 30 ราย และตรวจสุขภาพฟัน ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และตรวจสุขภาพฟัน จำนวน 50 ราย/วัน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ บริการฝังเข็มผู้สูงอายุ วันละ 68 ราย/วัน โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และโรงพยาบาลคลองสามวา บริการตรวจคักรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน บริการตรวจสุขภาพทั่วไป และสุขภาพฟัน โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร บริการตรวจมะเร็งเต้านม ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองเบาหวาน ความดัน สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน เฉพาะในวันที่ 22 ก.ค.63 ณ ชุมชนตลาดหนองแขม และ 24 ก.ค.63 ณ หมู่บ้านพระปิ่น 4 โรงพยาบาลสิรินธร บริการตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบ จำนวน 368 ราย เฉพาะในวันที่21 ก.ค.63 และตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ วันที่ 23 ก.ค.63 ณ วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครที่ประสงค์ไปใช้บริการทุกแห่ง

อัลบั้มภาพ