หลายหน่วยงานร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนภารกิจ กทม.

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 14 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

          (14 ก.ค.63) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ในภารกิจดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วยคณะกรรมการมูลนิธิพระวิษณุกรรม บริจาคเงินเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลละ 65,000 บาท รวมเป็นเงิน 130,000 บาท คณะกรรมการศาลาโรงธรรมบ้านหม้อมูลนิธิ บริจาคเงินเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 50,000 บาท และคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 50,000 บาท บริษัท คาโอ อินครัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด "ไฮเตอร์" จำนวน 5,400 ขวด (ขนาด 600 มล.)

          ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสิ่งของและเงินบริจาคทั้งหมดนี้กรุงเทพมหานครจะนำไปส่งมอบต่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
——

อัลบั้มภาพ