เขตลาดกระบัง : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บเศษผักและเปลือกผลไม้ส่งทำปุ๋ยหมักในตลาดอุดมผลและแผงค้าริมถนนสายหลัก

13 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง มอบหมายนายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บเศษผักและเปลือกผลไม้ส่งทำปุ๋ยหมักในตลาดอุดมผลและแผงค้าริมถนนสายหลัก ได้น้ำหนัก 1,390 กิโลกรัม นำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุชทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ต่อไปเพื่อลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะนำไปใช้ประโยชน์ตามนโยบายของกรุงทพมหานคร

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ