เขตดินแดง "ลดปริมาณขยะอินทรีย์"

3 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตดินแดงนางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดงมอบหมายให้ นางธีระพร พูลสุขโข
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดเจ้าหน้าที่เก็บเศษผัก - เปลือกผลไม้ จากผู้ค้าในตลาดดินแดงเพื่อนำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ตามแนวทางประชารัฐ "ประเทศไทยไร้ขยะ"#NOW #Moving forward#ทำจริงเห็นผลจริง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ