เขตหลักสี่ : ลดปริมาณขยะอินทรีย์

13 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมายให้นายพิสูจน์ คงคา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่คัดแยกเศษผัก - เปลือกผลไม้ จากผู้ค้าในตลาด 4 แห่ง โรงแรม 1 แห่ง ในพื้นที่เขตหลักสี่ เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมัก (ที่ว่างในชุมชนกองพลาธิการ)

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ