เขตบางบอน ลดปริมาณขยะ

11 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน มอบหมายให้นายภูริวัจน์ ศรีนวลจันทร์ จัดเจ้าหน้าที่เก็บเศษผักที่ตลาดศิริชัยและตลาดเอกชัย ไปส่งที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ