เขตพญาไท : เดินหน้ารณรงค์งดใช้โฟมอย่างต่อเนื่อง

13 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

วันที่ 13 ส.ค. 2562 นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตพญาไท นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขต รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติกและโฟม บริเวณร้านข้าวมันไก่รุ่งแสง ริมถนนพหลโยธิน โดยแจกสติ้กเกอร์งดใช้โฟม ซึ่งผู้ค้าให้ความร่วมมือเปลี่ยนจากการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร มาเป็นกล่องที่ทำจากชานอ้อย สามารถย่อยสลายได้ง่าย เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ตามนโยยายพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ