เขตบางนา กิจกรรมลดปริมาณขยะอินทรีย์

11 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

(11/9/2562) นายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมาย ให้นายสราวุธ เกษสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเก็บเศษผักผลไม้ ตลาดมหาสิน ตลาดสดบางนา ตลาดอุดมสุข ตลาดลาซาล2000 และตลาดดวงพลอย ห้างโตสินค้าเซ็นทรัลบางนา ได้ปริมาณมูลฝอย 2.2ตัน เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งที่สำนักงานเขต บางส่วนนำไปเลี้ยงสัตว์ ที่สวนเกษตรเขตบางนา เป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยตามนโยบายของกรุงเทพมหานครได้อีกทางหนึ่งด้วย

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ