เขตบางนา กิจกรรมลดปริมาณขยะอินทรีย์

3 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

(3/10/2562)นายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้นายสราวุธ เกษสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเก็บเศษผักผลไม้ ตลาดมหาสิน ตลาดสดบางนา ตลาดอุดมสุข ตลาดลาซาล2000 และตลาดดวงพลอย ห้างโตสินค้าเซ็นทรัลบางนา ได้ปริมาณมูลฝอย 2.9ตัน เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งที่สำนักงานเขต บางส่วนนำไปเลี้ยงสัตว์ ที่สวนเกษตรเขตบางนา เป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยตามนโยบายของกรุงเทพมหานครได้อีกทางหนึ่งด้วย

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ