เขตคลองสาน คัดแยกขยะอินทรีย์

3 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษผัก ผลไม้ บริเวณตลาดเงินวิจิตรและตลาดวงเวียนใหญ่ เพื่อเป็นการลดและแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สามารถนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งเพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์เรียนรู้เขตคลองสาน และบางส่วนนำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร Now ทำจริง เห็นผลจริง

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ