เขตยานนาวา : คัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อลดปริมาณขยะ

13 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

(13 ส.ค.๖๒) นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา นายไสว ผลยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา มอบหมาย นายชนินทร์ เพ็ชรรักษ์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะอินทรีย์ พร้อมจัดเก็บเศษผัก/เปลือกผลไม้ บริเวณ สถานประกอบการ ตลาด ร้านผลไม้ ฯลฯ นำส่งโรงงานทำปุ๋ยหมักหนองแขม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ