สำนักงานเขตพระโขนง : กิจกรรมขยะรีไซเคิล แลกไข่ ตามโครงการ “Zero Waste District"

11 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

11 กันยายน 2562 นางสาวอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง มอบหมายนายวสันต์ ดิษฐสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินกิจกรรมขยะรีไซเคิล แลกไข่ ตามโครงการ “Zero Waste District" เพื่อเป็นการลดและคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ราชการ

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ