ดาวน์โหลด

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
application BMA TV 22 พ.ค. 2563 6 MB 39
ป้ายขอความร่วมมือใส่หน้ากาก ขณะใช้บริการสวนสาธารณะ
สปอตเสียง ที่เกี่ยวกับ โรคโควิด-19
ป้ายติดข้างรถ (ป้องกันโควิด) สำหรับสำนักงานเขต ดาวน์โหลด 3 เม.ย. 2563 4 MB 537
BMA Logo for infographic 26 มี.ค. 2563 356 KB 464
ป้ายไวนิลโครงการปรับปรุงคูคลองเฉลิมพระเกียรติ 20 มี.ค. 2563 17 MB 142
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 6 ธ.ค. 2562 1 MB 365
ป้ายกิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวา
ดาวน์โหลดเพลงอาเซียนยั่งยืนและเพลงพลังอาเซียน