ดาวน์โหลด

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ลอยกระทงนิวนอร์มอล 27 ต.ค. 2563 4 MB 15
ลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง 27 ต.ค. 2563 24 MB 1
สปอตวิทยุ เด็กๆ ต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน 9 ต.ค. 2563 89 KB 23356
ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน3x1m แบบใหม่ 8 ต.ค. 2563 2 MB 1278
cutout งานวันแม่ 12 สิหา 63 2.44 X4.88 ม. 7 ส.ค. 2563 22 MB 1065
ดาวน์โหลดไฟล์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายพระพร ร. 10
รูปผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
รูปผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
รูปคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร