ดาวน์โหลด

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
สปอตวิทยุ ปิดไฟ
สปอตเสียง ที่เกี่ยวกับ โรคโควิด-19
Info COVID19
สปอตวิทยุ เด็กๆ ต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน 9 ต.ค. 2563 89 KB 24990
ป้ายติดข้างรถ (ป้องกันโควิด) สำหรับสำนักงานเขต ดาวน์โหลด 3 เม.ย. 2563 4 MB 1119
ป้ายขอความร่วมมือใส่หน้ากาก ขณะใช้บริการสวนสาธารณะ
Infographic โรงเรียนปลอดโรคติดต่อ (มาตรการ 4.8)
เตรียมพร้อมรับมือปัญหา ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ
กทม.ชวนใช้ 5 กระทงสไตล์รักษ์โลก 29 ต.ค. 2563 2 MB 340
ลอยกระทงนิวนอร์มอล 27 ต.ค. 2563 4 MB 268