เขตพระโขนงแจ้งงดให้บริการงานทะเบียนราษฎร 14 ก.ย. นี้

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 9 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง


           นางสาวอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง แจ้งว่า เขตจะงดให้บริการงานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ยกเว้นการรับแจ้งตาย ในวันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 62 เนื่องจากเขตจะดำเนินการซ่อมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดภายในอาคารของศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 62 เป็นต้นไป